РЭС

релета

РЭС-7
– Всички

РЭС-8
-Всички до-05.66г.;от 05.66г. – 12.71г. 050;051;052.

РЭС-9
-201;202;208;211;213;215;216;217.

РЭС-10
– Всички до 82г.

РЭС-14
531.400;402;403;404;405;549.
579.100;102;103;104;105;109;111;113;114;117;118.

РЭС-15
Всички до 06.73г.

РЭС-16
Всички

РЭС-22 225, 231,233 до 82г.
след 82г.023-09; 023-10;023-11

РЭС-32
До 82г.331;335 След 82г. 335-06;335-07.

РЭС-34
370 – 00;03;09.

РЭС-48
От 201 до 207. От 213 до 218.