ПЛАТКИ ОТ МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ

Платки от монитори и телевизори цена 0.55 лв.кг.

Без шасита и железни крепежи.