КОНДЕНЗАТОРИ

site3

Кондензатори КМ ЗЕЛЕНИ – сборни.
Цена от 1400 лв.за килограм. / изрязани крачета /.

Договаряне за количества!

site2

Кондензатори КМ керамични сборни.
Цена 1250лв.
Големи размери – договаряне.
/ изрязани крачета /.
Договаряне за количества!
site8
Кондензатори К10 / среден – голям размер /.
Цена от 1400лв.кг.
/ изрязани крачета /.
Договаряне за количества !
site5
Кондензатори / КРМП и КРМО / .
Цена 750 лв.кг.
Голям размер 850 лв.кг.
Среден размер 700 лв.кг.
Малък размер ( капчици ) 500 лв.кг.
/ изрязани крачета /.
За количества договаряне !

site6
КРМП – СИНИ
Кондензатори КРМП сини. Цена 280 лв. кг.
Голям размер цена 400 лв. кг.
Среден размер цена 300 лв. кг.
Малък размер цена 120 лв. кг.
Микс размери цена 280 лв. кг.
Договаряне за количества !

site4
К52-2 (Д=24мм)
К52-2 (Д=14мм)
Это – 1
Это – 2
Это – 3
Цени в зависимост от борсовите котировки на металите за деня.