Условия за приемане на отпадъци

Условия за приемане на отпадъци
1.ИУЕЕО – излязло от употреба електронно и електрическо оборудване.

а). Домакински електроуреди и електронни изделия : Готварски печки, хладилници, фризери, автоматични перални, перални,бойлери,радиатори,отоплителни уреди,климатици, микровълнови фурни, миксери,фритюрници, сокоизтисквачки, кухненски роботи,кафе машини, прахосмукачки,телефонни апарати, компютри, лаптопи,принтери, скенери, телевизори, аудио уредби, радиоапарати, видео, копирна апаратура и др.

Уредите и приборите се приемат пред входната врата на домакинството.
В уредите не трябва да има остатъци от храна,вода,дрехи,пълни торбички в прахосмукачки,олио във фритюрниците.

При наличие на счупени монитори,кинескопи,осветителни тела луминистцентни и обикновенни лампи и др.се изисква същите да са предават в подходяща опаковка или предварително да бъдем информирани за да подготвим опаковки за безопасно транспортиране.

При наличие на течове на масло от хладилници,фризери,маслени радиатори и климатици и др.
трябва да бъдем уведомени за да подготвим необходимите средства за безопасно и екологично транспортиране.

б).Промишлени машини,апаратури,системи,оборудване и др. както и компонентите към тях.

Отпадъците се приемат от местата за временно съхранение или от работните площадки,като предварително са изключени от електрозахранването, въздухоподаването и други подържащи оборудването системи.

При наличие на течове от масло, химикали или др, трябва предварително уведомление за да се вземат мерки за безопасно събиране,почистване на засегнатите участъци и последващо транспортиране.

Осветителните тела трябва да бъдат в подходяща опаковка , предпазваща от счупване и разпиляване на стъкла и изпускане на газове.

За всички останали не споменати по горе обстоятелства се предприемат необходимите мерки според особеностите и характеристиките на даденото обстоятелство.

За всички останали категории отпадъци се спазват разпоредбите от ЗОУ /Закон за управление на отпадъците/.