ЕЛЕКТРОННА СКРАП

транзистори сцрап

Транзисторна скрап.
ИС скрап
ИС скрап.
тримери Тримери и потенциометри.

Съединители СССР Съединители
site1 Платки с елементи.

оренда компютри Компютърнин платки.

site3
Кондензатори тип КМ.

site8
Кондензатори тип К-10.

site4
Кондензатори тип К52.