• Изкупуване на електронна скрап,електронни елементи,радио и цифрови лампи, апаратури, свързочна и комуникационна техника.

    ОРЕНДА Прешъс Метълс ЕООД най-добри цени за електронна скрап, релета. интегрални схеми, кондензатори, транзистори,радио и цифрови лампи, компютърни платки, радиостанции, измервателна апаратура, телефонни централи, контактори.

  • БЪДИ В ЧАС !

                                           
Настолни компютри
КОНДЕНЗАТОРИ
Тримери и потенциометри
КОНДЕНЗАТОРИ КМ: Н30 ,Н50 ,Н90.- керамични
РАДИО И ЦИФРОВИ ЛАМПИ
ТРАНЗИСТОРИ СКРАП
Интегрални схеми производство СССР
Кондензатори Н30,Н50,Н90.
Процесори
Измервателна апаратура
 

Отпадъци

Приемаме и транспортираме всички видове отпадъци

Фирмата оперира в областа на вторичните суровини и отпадъците. – Изкупува и транспортира от място ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/. – Изкупува и транспортира от място скрап от черни и цветни метали. …

Настолни компютри

комп1

КОНДЕНЗАТОРИ

site4

Тримери и потенциометри

тримери

КОНДЕНЗАТОРИ КМ: Н30 ,Н50 ,Н90.- керамични

site2

КОНДЕНЗАТОРИ

Кондензатори тип КМ - н30,н90

Цена от 1500 лв. кг. Договаряне за количества !

РУСКА ЕЛЕКТРОННА СКРАП

Платки с елементи - СССР

КОМПЮТЪРНИ ПЛАТКИ

оренда компютри

Най добри цени за компютърни платки !

РАДИО И ЦИФРОВИ ЛАМПИ

лампи

ТРАНЗИСТОРИ СКРАП

транзистори сцрап

ТРАНЗИТОРИ СКРАП