• Изкупуване на електронна скрап,електронни елементи,радио и цифрови лампи, апаратури, свързочна и комуникационна техника.

    ОРЕНДА Прешъс Метълс ЕООД най-добри цени за електронна скрап, релета. интегрални схеми, кондензатори, транзистори,радио и цифрови лампи, компютърни платки, радиостанции, измервателна апаратура, телефонни централи, контактори.

  • БЪДИ В ЧАС !

                                           
Настолни компютри
златна плочка
МЕТАЛЕН СОКЕТ
386
дъно 462
КОНДЕНЗАТОРИ
Тримери и потенциометри
КОНДЕНЗАТОРИ КМ: Н30 ,Н50 ,Н90.- керамични
 

Отпадъци

Приемаме и транспортираме всички видове отпадъци

Фирмата оперира в областа на вторичните суровини и отпадъците. – Изкупува и транспортира от място ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/. – Изкупува и транспортира от място скрап от черни и цветни метали. …

Настолни компютри

комп1

лаптоп

златна плочка

ЗЛАТНА ПЛОЧКА

МЕТАЛЕН СОКЕТ

метален сокет

386

386

дъно 462

462

КОНДЕНЗАТОРИ

site4

Тримери и потенциометри

тримери